توسط مسئول بازرسی حوزه بسیج ادارات کل استان انجام شد؛

بررسی عملکرد و وضعیت پایگاه بسیج سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی

بررسی عملکرد و وضعیت پایگاه بسیج سازمان همیاری  شهرداریهای خراسان رضوی مسئول بازرسی حوزه مقاومت بسیچ ادارات کل شهید رجایی مشهد ضمن بازدید از پایگاه بسیج سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی عملکرد و وضعیت آن رامورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، سید محمد اسماعیل فاطمی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سازمان همیاری با اشاره به حضور گلی مسئول بازرسی حوزه مقاومت بسیج ادارات کل شهید رجایی استان افزود: این بازدید در راستای ارزیابی عملکرد و بررسی وضعیت این پایگاه انجام شد.
وی افزود: خوشبختانه اقدامات خوب که با تلاش حدود 60 تن از همکاران بسیجی سازمان طی 6 ماهی که از تاسیس پایگاه بسیج سازمان همیاری می گذرد با ابراز رضایت فرماندهان حوزه مقاومت بسیج ادارات استان همراه بوده است که امیدواریم با تداوم این روند و جلب مشارکت کارکنان بیشتر به این تشکل بتوانیم ضمن ایجاد روح بسیجی و انقلابی در تمامی ارکان سازمان، از حداکثر ظرفیت های علمی، فنی، تخصصی و ... نیروی انسانی سازمان درجهت پشبرد برنامه های ابلاغی استفاده هرچه بیشتری را داشته باشیم../م.ا/2596/


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 3 بهمن 1400
  • تعداد بازدید: 247